Regulamin korzystania z usług

1. Ogólne warunki

1.1 Decyzja o skorzystaniu z moich usług fotograficznych jest równoznaczna z zaakceptowaniem tego regulaminu.

1.2 W momencie rezerwacji terminu sesji wymagam następujących informacji: imię i nazwisko Zamawiającego/-ych, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu w celu realizacji usług. Gdy odbiorcą usługi jest firma także numer NIP oraz adres siedziby firmy. Dane nie zostają przekazane nikomu innemu.

1.3 Decydując się na skorzystanie z moich usług fotograficznych, należy zapoznać się z moim portfolio i zaakceptować estetykę, styl kadrowania oraz obróbkę kolorystyczną.

1.4 Gwarantuję wykonanie usługi rzetelnie, na poziomie pokazanym w portfolio oraz moich social media.

1.4 Nie oddaję nieobrobionych zdjęć, nie ma też możliwości wykupienia RAWów. Jest możliwość zakupu dodatkowych, obrobionych ujęć za cenę podaną w danym pakiecie.

1.5 Aby zarezerwować termin, należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł na numer konta 20 1050 1764 1000 0090 8193 2379, ING Bank Śląski

1.6 Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z sesji. Termin może zostać przełożony z przyczyn losowych (deszcz, porywisty wiatr, grad, burza, wypadek), wówczas zadatek przechodzi na nowy termin.

1.7 Dopuszczam jednorazowe przełożenie terminu sesji bez podania przyczyny zarówno ze strony Wykonawcy, jak i Zamawiającego/-ych.

1.8 Zwrot zadatku przysługuje Zamawiającemu w przypadku odwołania lub przełożenia sesji po raz kolejny z winy Wykonawcy.

1.9 Reszta wynagrodzenia jest płatna do 3 dni po wykonaniu sesji zdjęciowej przelewem na konto 20 1050 1764 1000 0090 8193 2379 (dane podane w umowie). Zdjęcia nie zostaną wysłane do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.

1.10 Dojazd na terenie Trójmiasta oraz okolic do 30 km zawiera się w cenie każdego pakietu. Jeżeli sesja odbywa się powyżej tej odległości, konieczne jest pokrycie kosztów podróży – 1 zł/ 1 km.

1.11 W przypadku sesji indywidualnej Zamawiający ma możliwość samodzielnego wyboru zdjęć, które chce otrzymać w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi Galerię zdjęć do wyboru przesyłam za pośrednictwem galerii online.

1.12 W przypadku sesji okolicznościowej dokonuję selekcji według własnego uznania, aby historia pokazana na zdjęciach była spójna.

2. Terminy

2.1 Gotowe zdjęcia przesyłam zgodnie z informacją zawartą w pakiecie. W razie choroby lub sytuacji losowych jest to maksymalnie po 20 dniach roboczych od daty wykonania sesji.

2.2 Obrobione zdjęcia w pełnej rozdzielczości przesyłam za pomocą galerii online, chyba, że strony postanowia inaczej.

2.3 Zastrzeżenia do sesji można składać do 7 dni od dnia wysłania przeze mnie galerii zdjęć

2.4 Pliki przechowuję przez 4 miesiące. Po tym czasie są usuwane i nie ma możliwości ich odzyskania.

3. Sesja

3.1 Kwestia ubioru należy do Zamawiającego, natomiast na sesję polecam włożyć stonowane kolory. Jeżeli w outficie pojawi się wzór, dobrze, by reszta osób nie wkładała wzorzystych ubrań.

3.2 Sesje zdjęciowe wykonuję w plenerze, w miejscu ustalonym wcześniej przez obie strony. Miejsce realizacji sesji może ulec zmianie najpóźniej w dniu sesji. W przypadku wykonywania sesji w studio, mieszkaniu lub wynajętej przestrzeni, kosztem wynajęcia obciążony jest Zamawiający. Zazwyczaj koszt godzinnej sesji w studio to 100zł. Kwota tadoliczana jest do faktury końcowej.

3.3 Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania uwag dotyczących zdjęć w trakcie sesji.

3.4 Informuje, że podczas obróbki zdjęć realizuje jedynie lekki retusz zdjęć, polegający na poprawie kolorów, kadru i drobnych niedoskonałości. Nie realizuje natomiast redukcji sylwetki, mocnego retuszu twarzy, wycinana fragmentów zdjęć.

3.5 W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ubioru, estetyki, itp. zachęcam do kontaktu ze mną.

3.6 Vouchery na sesje są ważne 3 miesiące od daty zakupu. Termin ważności jest wpisany na zaproszeniu. Nie ma możliwości przedłużania terminu ważności zaproszenia, chyba, że podczas indywidualnych konsultacji strony ustalą inaczej.

4. Prawa autorskie

4.1 Prawa autorskie osobiste w pełni należą do mnie, prawa majątkowe mogą zostać przekazane na podstawie aneksu do umowy.

4.2 Wraz z przekazaniem Wam zdjęć, uzyskujecie prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń możecie je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia, używać na stronie internetowej oraz social media.

4.3 Nie zgadzam się na jakąkolwiek obróbkę zdjęć (kadrowanie, nakładanie filtróów) oraz jakiekolwiek modyfikacje ostatecznego wyglądu wykonanej przeze mnie fotografii.

  1. 4.4  Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, takich jak reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody.

  2. 4.5  Zdjęcia z sesji będą publikowane na mojej stronie internetowej, w social mediach i materiałach reklamowych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, poinformuj mnie.

© Justyna Drewniak wszelkie prawa zastrzeżone